Ic-Cavetta Logo Fond Socjali Ewropew Logo
Kompli bil-Malti | Proceed in English
Paulo Freire Institute Logo ETC Logo Inspire Logo Richmond Foundation Malta

Maltese Flag Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2003
Insaħħu Ħilietna ghal Aktar Impjiegi u Kwalita ta’ Ħajja Aħjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Socjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Ko-finanzjament: 72.25% Fondi UE; 12.75% Fondi Nazzjonali;
15% Organiżżazzjoni mhux Governattiva

Ninvestu fil-futur tiegħek
EU Flag